Gezonde school

Basisschool Op De Horst is een Gezonde School.

En daar zijn we trots op! Dat betekent dat we op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen werken. Samen zorgen we voor actieve kinderen. De Gezonde School draagt daarnaast ook bij aan het welbevinden van de kinderen door de weerbaarheid van leerlingen te versterken en door een veilig en prettig leef- en leerklimaat te creëren. Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van Gezonde Scholen beter presteren!
 
Omdat we met de Gezonde Schoolwerkwijze aan de slag zijn, draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Hiermee kunnen we aan onze ouders  laten zien dat we de gezondheid en het welbevinden van onze leerlingen belangrijk vinden. Op twee thema’s hebben we ook al een certificaat gehaald, namelijk:
- Roken & Alcohol: Voor dit thema hebben we specifiek aandacht besteed aan de volgende pijlers: beleid, signaleren en fysieke en sociale omgeving.
- Sport & Bewegen:  Hierbij gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten
 

Momenteel werken wij aan het thema ‘Voeding’.

 

Plakseweg 3 6562 LR Groesbeek
024-3976072
Login CMS